Medewerkers Grassalco zijn situatie beu

20 January 2022

In: Nieuws
Comments: 0

Donderdag 20 januari 2022- Medewerkers te werk gesteld bij het staatsbedrijf “Grassalco” zijn moe van de situatie binnen het bedrijf. Zij vragen zich af wat de overheid van plan is te doen met bovengenoemd bedrijf. Zij hopen niet dat er politiek wordt gespeeld. Tenzij dat het geval is, doen zij een beroep op de overheid om het personeel te gedenken. Volgens de medewerkers zullen ongeveer ruim 200 gezinnen in een bepaalde situatie worden geplaatst Vervolgens is de minister van Arbeid op de hoogte over de situatie van Grassalco en desondanks wordt er niet opgetreden.

De voorzieningen waarop de medewerkers recht op hebben is ook uitgebleven. Het gaat om ziektekostenverzekering die sinds 2 december 2021 is uitgebleven. Ook de uitbetaling van kinderbijslag in de maand augustus. Sommige medewerkers hebben het resterend deel van hun salaris over de maand oktober nog steeds niet ontvangen en het uitbetalen van gratificatie over de maand December is ook uitgebleven.

Vanaf de maand December vindt er geen productie plaats, aldus de medewerkers. De directeur heeft zijn zwager aangetrokken om de zekerheid van de crushers te garanderen. Volgens de directeur is zijn zwager deskundig, die ervoor zal zorgen dat er geen defecte crushers zijn. De medewerkers zijn van mening dat de leiding van het bedrijf niet capabel genoeg is om leiding te geven. Zij vragen zich af wat de overheid hieraan doet. Waarom wordt de leiding niet beoordeelt en vervangen. DNA-lid Kensenhuis heeft na zijn bezoek aan Grassalco nooit meer hierover gesproken. De medewerkers geven aan dat zij radeloos zijn.