NPS hoofdbestuur: ‘Begrip voor standpunt Etnel’

27 January 2022

In: Nieuws
Comments: 0

Donderdag 27 januari 2022- Het hoofdbestuur van de NPS onder leiding van Gregory Rusland, heeft volledig begrip voor het standpunt van partijgenoot en assembleelid Patricia Etnel. Dat zegt de partij in een verklaring. “Het standpunt dat het lid scherp en onomwonden heeft geuit via de media wordt gezien als een accumulatie van gebeurtenissen vanuit de politiek waar, Etnel slachtoffer van is geworden. Het hoofdbestuur verwerpt elke actie die riekt naar laster vanuit welke hoek dan ook in een poging personen de mond te snoeren”, aldus de partij in de verklaring die verder luidt:

De NPS heeft in haar 77-jarig bestaan altijd politiek gevoerd op basis van vooruitgang en herstel van Suriname. Daarbij heeft de partij nimmer geschroomd harde noten te kraken en een kritische houding aan te nemen. Dit was zeker ook het geval tijdens de regering met aan het roer een president uit eigen gelederen.

Het lid Etnel heeft altijd een uitgesproken mening gehad over verschillende zaken. En dat mag, stelt de partij. Indien er sprake is van pogingen om kritische partijgenoten de mond te snoeren en zelfs te willen uitschakelen, worden die dan ook afgewezen. Met betrekking tot deelname aan de coalitie of oppositie is het de partij die dergelijke besluiten neemt. Toch wenst het Hoofdbestuur erop te wijzen, dat zij haar zorgpunten heeft over het reilen en zeilen binnen de coalitie, welke issues nu onder evaluatie zijn.

Het hoofdbestuur onderschrijft niet volledig content te zijn met alle besluiten die vanuit de regering genomen worden. Dankzij o.a. interventies, commentaren en/of protesten vanuit de groene partij zijn bepaalde zaken die op de regeringsagenda stonden niet uitgevoerd. Als voorbeelden kunnen de kwestie Surfin en de HPSG deal die nu op tafel ligt ter discussie, genoemd worden. Verder ligt de aandacht steeds en vooral op de positie van de minder draagkrachtigen binnen de samenleving, die te lijden hebben van de huidige financieel/economische situatie.

Ook wordt gewezen op gelijkwaardigheid in de politiek die nu ontbreekt. Op basis van het bovengenoemde, waarvan de overtuiging aanwezig is dat wij een slim volk hebben dat zaken registreert, roept de partij alle coalitiegenoten op om de ontwikkelingen van het land te richten op het volk en niet op enge partijbelangen of individuen.

Voor wat betreft het geval van het lid Etnel wordt dit beschouwd als een incident dat verder met de NPS structuren en – organen zal worden besproken. De NPS zal meer dan ooit gezamenlijk optrekken om te strijden voor de belangen van de partij in het algemeen en die van het land en volk in het bijzonder.

De partij blijft vooralsnog in de coalitie, maar zal de regering blijvend kritisch volgen met als belangrijkste doel een bijdrage te leveren aan goed bestuur en de ontwikkeling van ons land.