Omicron-variant veroorzaakt serieuze gezondheidscrisis in Suriname

12 January 2022

In: Nieuws
Comments: 0

Woensdag 12 januari 2022- Hoewel de Omicron-variant van het Coronavirus getoond heeft milder te zijn dan vorige varianten, veroorzaakt het wel een serieuze gezondheidscrisis in Suriname. Dat zegt de minister van Volksgezondheid Amar Ramadhin. De bewindsman merkt op dat er momenteel een drukte is bij de checkpoints. Er zijn gemiddeld 400 besmettingsgevallen per dag en een besmettingspercentage van tussen de 40 en 50%. Het reproductiegeval van 9 is weliswaar gedropt naar 2, maar daartegenover is er een toename in thuisisolaties, ziekenhuisopnames en ICU-zorg. Voor wat betreft de thuisisolatie is er ook een grotere behoefte aan zuurstofconcentrators.

“We moeten weten dat we een serieuze gezondheidscrisis hebben met de vijfde golf,” laat minister Ramadhin optekenen. Omicron heeft als mutatie op de deltavariant getoond zich milder te gedragen. Echter mag volgens de bewindsman geen reden zijn om onverantwoordelijk te gaan leven. De huidige variant is milder bij gevaccineerden, maar het gaat, aldus de minister, nog steeds om Covid-19. Hierdoor blijven kwetsbare groepen ondanks vaccinatie extra gevoelig voor de gevolgen. “Dus we mogen er niet van uitgaan dat we onverantwoordelijk gaan leven, omdat omicron zich milder gedraagt.” Minister Ramadhin wijst er verder op dat de Mohana-protocollen en het samenscholings- en feestverbod nog steeds nageleefd dienen te worden.

Daarnaast wordt met de vaccinatiecampagne en het bieden van boosterprikjes de gelegenheid tot extra bescherming geboden. De bewindsman noemt vaccineren een collectieve verantwoordelijkheid, waarbij eenieder nodig is om het beoogde doel te bereiken. De drukte bij de vaccinatieposten stemt goed en de regering zal de samenleving blijven motiveren om zich te laten vaccineren. Minister Ramadhin merkt op dat de crisis, die thans door de vijfde golf wordt veroorzaakt, voor de zorgsector noch de samenleving gunstig is. Hij wijst in dit kader op de huidige situatie waarbij onder meer operaties geen voortgang kunnen vinden. Er moet een situatie voorkomen worden waarbij de zorg op de rand van de afgrond staat en er voor een eenvoudig gezondheidsprobleem geen reguliere zorg geboden kan worden.

Het garanderen van de reguliere en acute zorg is dan ook hetgeen waarmee het ministerie zich bezighoudt. “Wij concentreren ons nu erop hoe wij de reguliere zorg kunnen blijven continueren en prioriteit geven. Ook de acute zorg moeten wij kunnen leveren.” Vanwege de enorme toeloop bij de swabposten – en om mass gathering te voorkomen – heeft het ministerie van Volksgezondheid per 10 januari besloten de swabtijd te verruimen naar 20.00 uur bij het Bureau Openbare Gezondheidszorg (BOG), het Regionaal Ziekenhuis Wanica en TropClinic. Vanwege deze tijdsverruiming zullen de dagelijkse Covid-19-resultaten nu om 23.00 uur beschikbaar zijn.

Verder heeft het ministerie ook gereageerd op het thuisgebruik van sneltesten. Er dient van betrouwbare merken gebruik te worden gemaakt en het ministerie adviseert dat het testen onder supervisie van de huisarts geschiedt. Deze zal een positieve test aan het BOG moeten doorgeven, in het belang van de dataverzameling. De bewindsman kan vooralsnog niet aangeven of er strengere maatregelen volgen. Hij benadrukt dat besluiten worden genomen door de regering op advies van het Outbreak Management Team (OMT). Dit team adviseert het ministerie van Volksgezondheid. Bij het nemen van besluiten worden ook andere actoren betrokken. Belangrijk is volgens minister Ramadhin dat maatregelen balans moeten hebben voor de economie, maatschappij en de zorg.