Ook vrouwen ressort Tijgerkreek bundelen zich

27 January 2022

In: Nieuws
Comments: 0

Donderdag 27 januari 2022- In navolging op de oprichting van de vrouwen organisatie Jarikaba en Omgeving, en Kampong Baroe en Omgeving, hebben een groep vrouwen uit het ressort Tijgerkreek ook het initiatief genomen om zich te organiseren.

De initiatiefnemers zijn de mening toegedaan dat de huidige financieel-economische situatie van Suriname en de gevolgen daarvan, effect hebben op de gezinshuishoudens in het land. Het is over het algemeen de taak/ verantwoordelijkheid van de vrouw om dagelijks de huishouding te draaien.

Naast de huidige financieel-economische situatie van Suriname, maken de initiatiefnemers zich zorgen over de Covid-19-pandemie die een tweede aanslag pleegt op het welzijn van gezinnen. De pandemie en de beperkingen die deze met zich meebrengt, maken het moeilijker voor vrouwen om een extra inkomen te genereren ter verruiming van het gezinsinkomen. Gebleken is dat de problematiek van huiselijk geweld is toegenomen als gevolg van de heersende situatie.

Deze problemen zullen de initiators gebundeld aanpakken. In het verlengde hiervan is op 20 januari 2022 een overleg gepleegd met de Districtscommissaris van Saramacca, mevrouw Sherin Bansi-Durga die haar volle ondersteuning heeft toegezegd aan dit initiatief van de vrouwen uit het ressort Tijgerkreek.

De Districtscommissaris gaf aan dat alleen door samenwerking aan de basis wij in staat zullen zijn om de enorme problemen waarmee het land worstelt aan te pakken. Zij gaf ook verder aan dat het belangrijk is deze regering de volle ondersteuning en vertrouwen te geven opdat zij ons kunnen leiden uit de gigantische problemen waarin de samenleving thans verkeert. Zij zegde de initiatiefnemers ook toe ervoor zorg te zullen dragen dat dit initiatief van de vrouwen van het ressort Tijgerkreek ingang vindt in de overige ressorten van het district Saramacca.

De initiatiefgroep is gestart met een groep van 15 vrouwen. Als eerste actie hebben zij op woensdag 26 januari 2022 een donatie, in de vorm van levensmiddelen pakketten, gedaan aan een 30-tal behoeftigen in ressort Tijgerkreek. Hierbij danken de vrouwen van de vrouwenorganisatie Tijgerkreek en Omgeving de donateurs die dit mogelijk hebben gemaakt. Ter ondersteuning van de proclamatie was ook een delegatie van de vrouwenorganisatie Jarikaba en Omgeving ook aanwezig.

Namens de Vrouwenorganisatie Tijgerkreek;
Amattaroedji Trees
Kertodikromo Fatigh
Karijoleksono Jermaly
Gopal Renuka
Hussain Sabrina
Sarmani Melissa
Ally Natasha
Hanoeman Sabitrie