Opa Doeli krijgt ICT materiaal geschonken

3 January 2022

In: Nieuws
Comments: 0

Maandag 03 januari 2022- Het Jeugd Doorgangscentrum Opa Doeli heeft van Stichting Tien Tot Zestien ondersteunend materiaal ontvangen om een ICT-lokaal voor de jeugdige delinquenten in te richten. Het gaat om 10 tablets, 5 laptops en een beamer.

Met deze schenking wil de stichting, gelet op het afstandsonderwijs in de wereld, als ook de nieuwe technologie, ondersteunen in het onderwijsproces van Opa Doeli. De overdracht van de goederen heeft op woensdag 27 december plaatsgevonden. De betrokken docenten zullen een bijscholingscursus van de organisatie krijgen. Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur is de stichting Tien Tot Zestien zeer erkentelijk voor de geste en zal de goederen inzetten voor het doel waarvoor ze zijn geschonken.