OW-minister en stafleden leggen werkbezoek af aan Nickerie

18 January 2022

In: Nieuws
Comments: 0

Dinsdag 18 januari 2022- In het kader van de hernieuwde organisatiestructuur heeft minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken (OW) wederom een werkbezoek gebracht aan het rijstdistrict Nickerie. Naast verschillende items die op het programma stonden is er ook startsein gegeven voor het project “Ophalen van lozingen en plaatsen van duikers in Nieuw-Nickerie”. Zowel de OW-minister als de vier directeuren hebben tijdens dit bezoek op vrijdag 14 januari 2022 het personeel van OW in Nickerie, enorme moed ingesproken.

Minister Riad Nurmohamed werd tijdens dit bezoek vergezeld door zijn directeuren Vidjay Doerga Misier van Bouw- en Stedenbouwkundige Werken (BSW), Sergio Kadosoe van Onderzoek en Dienstverlening (OD), Bholanath Narain van Openbaar Groen en Afvalbeheer (OGA) en Onderdirecteur Satish Mohan die directeur Santosh Soman van Civieltechnische Werken (CTW) vertegenwoordigde. De delegatie bestond verder uit enkele onderdirecteuren, adviseurs en afdelingshoofden. Tijdens de meeting met het personeel in het rijstdistrict is een moment van opheldering ontstaan. Issues die op die dependance spelen zijn aan de orde gekomen. Het personeel werd in de gelegenheid gesteld om met de desbetreffende directeuren van gedachten te wisselen. Hoofden van Personeelszaken van alle vier directoraten die ook deel uitmaakten van de delegatie hebben gebruik gemaakt van gelegenheid om de OW-medewerkers te voorzien van alle nodige informatie. Ambtenaren geven jarenlang hun krachten en wisten niet waar ze aan toe zijn als het ging om de ontwikkelingen, personele aangelegenheden rakende. Zij zijn nu beter geïnformeerd als het gaat om onder meer pensioenen, bevorderingen, trainingen, aanvragen van verlofdagen, ziekmeldingen en andere personele zaken en voorzieningen. De minister is ook breedvoerig ingegaan op de nog uit te voeren projecten die decennialang op zich hebben laten wachten en nu wel op het programma staan.

Minister Nurmohamed gaf aanstonds het startsein van een project, waarbij lozingen en kanalen worden opgehaald, ook duikers zullen worden geplaatst op enkele plekken in Nieuw Nickerie. Er zijn ook andere projecten bezocht die in het afgelopen jaar van start gingen, zoals de toilettengroep voor het personeel op het terrein van Openbare Werken in Nickerie die reeds is opgeleverd. Vervolgens is de leiding ook breedvoerig ingegaan op het beleidsplan, waarbij gekeken zal worden welke projecten nog meer voortgezet kunnen worden en hoe om te gaan met issues die door personeelsleden naar voren zijn gebracht. De bewindsman gaf ook aan dat het in de bedoeling ligt om de districten frequenter te bezoeken om de stand van zaken beter te bekijken, zodat klachten terstond aangehoord en aangepakt kunnen worden. Ook drukte hij het personeel op het hart om niet mislijdt of misbruikt te worden door derden, maar zelf op onderzoek uit te gaan om achter de waarheid te komen. Zowel het beleid van de regering als dat van Openbare Werken onder leiding van minister Nurmohamed houden openheid van bestuur, transparantie, wet- en regelgeving hoog in het vaandel, derhalve zijn dit jaar veel veranderingen en verlichtingen op komst in de situatie voor de totale Surinaamse gemeenschap.

-Min. OW-