President Santokhi staat stil bij de hoge CBvS-rente

10 January 2022

In: Nieuws
Comments: 0

Maandag 10 januari 2022- “De afgelopen weken heeft de hoge rente tot bezorgdheid geleid in de gemeenschap. U heeft mij verteld in welke moeilijke omstandigheden u functioneert, en waarom sommige maatregelen genomen moesten worden. Ik ben ook blij dat u aangeeft dat de kwestie van de hoge rente uw volle aandacht heeft, en op korte termijn opgelost wordt.”

Dit zei president Chan Santokhi tijdens een werkbezoek aan governor Maurice Roemer van de Centrale Bank van Suriname.

Om SRD’S af te romen uit de samenleving heeft de Centrale Bank een strategie erop losgelaten. Dat is een rente op termijn deposito-veilingen. Op 29 december 2021 was de rente 79,5%. Op 31 december was het maar liefst 92,3%. Volgens de CBVS is het nieuw monetair beleidsraamwerk gebaseerd op het marktconform tot stand komen van de wisselkoers en de rente. De Bank bepaalt welke hoogte van het basisgeld zij nastreeft, gegeven het verwachte inflatieniveau en de verwachte economische groei. Indien de actuele omvang van het basisgeld hoger is dan de omvang die zij nastreeft, gaat zij vervolgens over tot het afromen van het teveel aan SRD’s in het bankensysteem.

De algemene banken vervullen een centrale rol in het voeren van het monetair beleid. Zij zijn namelijk als volume- en rentebieders op het termijndepositoveilingen-platform de voornaamste spelers.

De geboden volumes en rentes door de algemene banken vormen de basis voor de vaststelling van de rente. Zij kunnen voor eigen rekening maximaal 3 keer inschrijven op het volume van de Moederbank met vermelding van het gewenste rentepercentage.  Tijdens het gesprek gaf president Santokhi aan dat hij van plan is om de governor uit te nodigen, zodat dit verder uitgelegd kan worden aan de gemeenschap. Het staatshoofd bleef ook stilstaan bij de zelfstandige positie van de CBvS. Hij trok de vergelijking met de rechterlijke macht. Zelfstandigheid betekent volgens hem niet dat er niet gepraat moet worden. De president benadrukt dat dialoog en overleg juist belangrijk zijn. Tussen de regering en de moederbank is er sprake van een goede communicatie met respect voor elkaars zelfstandigheid. En dat is goed voor het functioneren.