Regering keurt voorstel brandstofgebeuren goed

29 January 2022

In: Nieuws
Comments: 0

Zaterdag 29 januari 2022- Om de efficiëntie op het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie te bevorderen heeft minister Saskia Walden in samenwerking met minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning een voorstel met betrekking tot het brandstofgebeuren aan de regeringsraad gedaan. Dit voorstel is op woensdag 26 januari 2022 tijdens een raadsvergadering goedgekeurd.

Het betreft de volgende punten, die voortaan voornamelijk via de eerste lijn van het ministerie van Financiën en Planning zullen lopen: 1. De berekeningen en vaststelling van de pompprijzen; 2. De onderhandelingen inzake het verloop en de aflossing van schulden van de Staat Suriname bij de oliemaatschappijen; 3. Het ter beschikking stellen van valuta aan oliemaatschappijen; 4. De communicatie met de lokale oliemaatschappijen en 5. De communicatie met de Surinaamse Service Station Exploitantenbond (SSEB).

Met bovengenoemd voorstel zijn de lijnen tussen de belangrijkste stakeholders korter en efficiënter gemaakt. Vanuit het ministerie van EZ zal de controle op de pompprijzen en de monitoring van het effect van brandstofprijzen op de consumentenprijzen, worden verscherpt. Daarbij wordt de uitvoeringscapaciteit van het apparaat van het onderdirectoraat Interne Markt en de consumentenzorg versterkt. Tevens wordt de samenwerking tussen desbetreffende entiteiten met betrekking tot de impact van het fiscaal en monetair beleid op consumentenprijzen geïntensiveerd.