Regering verhoogt sociale uitkeringen

27 January 2022

In: Nieuws
Comments: 0

Professor Marten Schalkwijk

Donderdag 27 januari 2022- Om sociaal zwakkeren binnen de samenleving te beschermen tegen verdere neergang, heeft de regering besloten per 1 maart 2022 de sociale uitkeringen op te krikken. Het gaat in deze om maatregelen die onderdeel zijn van het Herstelplan. In een regeringsraad vergadering, gehouden op woensdag 26 januari, is breedvoerig gedelibereerd over het bijstellen van het sociaal vangnet voor het jaar 2022. In gesprek met de Communicatie Dienst Suriname (CDS), geeft professor Marten Schalkwijk aan dat het sociaal vangnet nog niet helemaal was uitgewerkt voor dit dienstjaar.

Er is tijdens de eerdergenoemde vergadering een beleidsnota aangenomen. “De beleidsnota is voorbereid door inhoudelijke discussies in het Sociaal Tripartiet Overleg. “Na evaluatie zijn we gekomen tot een bijstelling van het sociaal vangnet”, benadrukt Schalkwijk. Drie belangrijke zaken zijn dat de Algemene Oudedagsvoorziening (AOV) wordt bijgesteld van SRD 1000 naar SRD 1250 met ingang van 1 maart 2022. De mensen met een beperking zullen nu in plaats van SRD 750, SRD 1750 ontvangen. Verder is de ondersteuning voor de zwakke financiële huishoudens, bijgesteld van SRD 1000 naar SRD 1250. Het gaat in deze om maandelijkse uitkeringen. Deze verhogingen zijn meer dan de inflatie.

Het sociaal vangnet is ingegaan in 2020, waarbij bepaalde uitkeringen met meer dan 100% zijn verhoogd. De overheid probeert met de beperkte mogelijkheden die zij heeft de meest behoeftigen tegemoet te komen. Om ervoor te zorgen dat de hulp aankomt bij de hulpbehoevenden is men bezig met een wet basisrekening, zodat elke volwassen Surinamer over een bankrekening kan beschikken. Dit zal de distributie van de verschillende uitkeringen vergemakkelijken. Hierdoor zal bijvoorbeeld de algemeen kinderbijslag (AKB) maandelijks gestort kunnen worden, in plaats van dat deze per kwartaal ontvangen wordt. Hiernaast is tijdens de regeringsraad vergadering afgesproken dat het ministerie van Sociale Zaken zal zorgen voor voorlichting om de behoeftigen te informeren over de verschillende faciliteiten en over hoe te registreren voor de nodige steun. Er zal getracht worden via verschillende social-mediakanalen bekendheid aan te geven.

-cds-