Samenleving en leiders moeten handen in elkaar slaan inzake Covid-19

27 January 2022

In: Nieuws
Comments: 0

Donderdag 27 januari 2022- De samenleving zal de handen in elkaar moeten slaan en leiders zullen hun verantwoordelijkheid moeten nemen wanneer het gaat om het terugdringen van Covid-19. Volgens minister Krishnakoemarie Mathoera ad interim van Volksgezondheid is de huidige situatie niet om mee te grappen of politiek te scoren. Tijdens de parlementsvergadering van dinsdag 25 januari 2022 vroeg zij het parlement om met concrete voorstellen te komen, dialoog te voeren en discussies aan te gaan hoe tegen de achtergrond van Covid-19, de dienstverlening naar de gemeenschap te verbeteren. De bewindsvrouw benadrukt dat het tijd is om collectief op te treden en dat daarvoor er brede ondersteuning nodig is.

Volgens de minister probeert de regering met alle haar ten dienste staande middelen beleid te maken en probeert zij eveneens zo goed mogelijk de pandemie te beheersen. “Het is een wereldwijd probleem, niemand heeft een blauwdruk hoe ermee om te gaan. Het is leren en zo veel mogelijk proberen de schade te beperken wat betreft gezondheid, mensenlevens alsook maatschappelijk en sociaal.” Minister Mathoera benadrukt dat de impact van Covid-19 de samenleving en de medische sector treft. “Het leed is ook groot”, aldus de bewindsvrouw, die ook inging op de capaciteit van de zorg. Minister Mathoera zegt dat opschaling afhankelijk is van de situatie. Dit gebeurt in overleg tussen het ministerie van Volksgezondheid en de ziekenhuisleiding. De bewindsvrouw erkent dat er veel meer in de capaciteit van de ziekeninstellingen geïnvesteerd moet worden, alsook in de weerbaarheid van het volk.

Ten aanzien van de vaccinatiegraad deelde ze mee dat het streven is om de 70% te halen. Dit wil de regering gedaan krijgen door het bewustmaken en motiveren van de samenleving. Daarnaast gaat zij zich inzetten om de informatie naar de bevolking te brengen. “Er is veel angst, onzekerheid en ook misinformatie”, merkte de bewindsvrouw op. Ze gaf aan dat momenteel zowel de delta- als omicron-variant van het Covid-19-virus in Suriname aanwezig zijn. Het ministerie stuurt periodiek analyses naar Nederland. Echter, kan niet worden vastgesteld welke percentage van de besmette gevallen door omicron of variant getroffen zijn. Dit, omdat er niet van alle besmettingen samples voor analyse naar Nederland gestuurd worden. “Het is ook niet realistisch dat te doen, omdat het kosten met zich meebrengt en de regering ziet de toegevoegde waarde ervan niet.” Volgens minister Mathoera zijn in elk geval dezelfde preventiemaatregelen nodig. Het enige verschil is dat de besmettingsgraad van de ene variante minder is dan de andere.

Momenteel wordt er vanwege de community spreading en de transmissiegraad niet aan contact tracing gedaan. Het is, aldus minister Mathoera, nu minder zinvol om capaciteit hierin te stoppen. Volgens haar heeft vaccinatie een hogere prioriteit, terwijl er ook meer wordt gezet op de preventiemaatregelen en de MohanA-protocollen. In dit kader heeft het ministerie van Volksgezondheid eind vorig jaar het aantal swab-posten uitgebreid en ook de openingstijden verruimd. Vanaf december is er namelijk een grote toeloop geweest. De bewindsvrouw merkt op dat de wachttijd en drukte thans zijn afgenomen. Er is ook een afname in het aantal positieven en de regering hoopt dat deze trend zich blijft voortzetten. Tegelijk hoopt zij dat de piek van de vijfde golf reeds is bereikt. Ministerie Mathoera riep het college en de samenleving op assertief, constructief en oplossingsgericht te denken en ideeën aan te dragen.