SRD 1000 voor een jaar aan  gepensioneerden die alleen van AOV leven

31 January 2022

In: Nieuws
Comments: 0

Maandag 31 januari 2022- De regering heeft gemeend om senioren die alleen van een AOV leven, een financiële injectie te geven. Het gaat om een bedrag van SRD 1000 over een periode van één jaar. Voor een correcte uitvoering van dit project is er assistentie gevraagd van de Bond voor Belangen Behartiging Gepensioneerden (BBGO). Voorzitter Renate Wouden is ingenomen met het initiatief en is bereid een bijdrage te leveren. De roep naar bijstand vanuit deze groep is groot, benadrukt Wouden.

In plaats van de Algemene Oudedagsvoorziening (AOV) voor de 72.000 senioren verder te verhogen, is ervoor gekozen om via de BBGO, de arme seniore burgers te ondersteunen, meldt de Communicatie Dienst Suriname in een persbericht. De BBGO voorzitter kan meegaan met deze zienswijze van de regering. Bij de registratie zal er daarom een strenge controle plaatsvinden om ervoor te zorgen dat de juiste mensen in aanmerking komen voor deze financiële bijstand.

Verder geeft de voorzitter aan dat de onderstand genietenden niet vergeten mogen worden. Met het ministerie van Sociale Zaken zijn er al gesprekken gevoerd om ook deze groep tegemoet te komen. De BBGO zal zich blijven inzetten voor gepensioneerden, benadrukt Wouden. Met de regering zal er verder gesproken worden om te kijken dat de groep na één jaar, wanneer dit project afloopt, niet in het ongewisse wordt gelaten.