Suriname wordt thans wereldwijd gerespecteerd

25 January 2022

In: Nieuws
Comments: 0

Dinsdag 25 januari 2022- “Het is een taak voor de gehele Natie om de toekomst van ons mooi Suriname mede te helpen bepalen.” Dit zei president Chandrikapersad Santokhi in zijn rede tijdens de nieuwjaarsreceptie van de Verenging van Economisten in Suriname (VES). De receptie is gehouden op 24 januari 2022 in het auditorium van Assuria Hermitage High Rise.

De president heeft benadrukt dat er op geopolitiek niveau geen vertrouwen meer was in Suriname. “Er was geen vertrouwen in de Republiek Suriname, internationaal en regionaal. We hebben dat met de hoogste prioriteit aangepakt, op een deskundige wijze, met daadkracht en succes”, aldus de regeringsleider. Het officieel bezoek van president Jair Bolsonaro van de Federatieve Republiek Brazilië is het bewijs. Suriname wordt thans wereldwijd gerespecteerd.

Het staatshoofd heeft in zijn toespraak benadrukt dat onze samenleving en ook ons politiek-bestuurlijk systeem moet veranderen. Er zijn zorgvuldige en noodzakelijke aanpassingen nodig in ons politiek bestel. “De wereld gaat door een transformatieproces. Wereldwijd, bereiden overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties zich hierop. Ook wij zullen die transformatie moeten maken”, accentueerde de president. Volgens de president hebben we geen keuze dan moeilijke beslissingen te nemen.

Om het transformatieproces te begeleiden en uit te voeren is er een transformatie team nodig. “Een team dat in staat is onbaatzuchtig, met kennis en strategisch inzicht te werken, aan een plan voor de toekomst”, benadrukte de regeringsleider. De president heeft daarom besloten een Nationale Commissie Vision 2060 op te zetten. De uitnodigingen voor representatie naar de gehele samenleving zullen nog deze week worden verstuurd.