Vanaf eind januari aanpassing belastingschijven

14 January 2022

In: Nieuws
Comments: 0

Vrijdag 14 januari 2022- Het is niet van zelfsprekend dat de werkende klasse eind januari een grote verandering zal zien op het loon, vanwege de aanpassing van de inkomsten- en loonbelasting. De verlichting op het loon hangt af van verschillende factoren en per individu, zegt de directeur der Belastingen, Ismaël Kalaykhan.

Volgens Kalaykhan zal het bij iedereen verschillend zijn, aan de hand van de toelagen op het salaris; sommige zijn belastbaar en andere niet. De aanpassing van de inkomsten- en loonbelasting is onderdeel van de hervorming van het totale belastingsysteem. Dit moet voor een groot deel in 2022 geschieden, zegt Kalakhan.

De staat zal echter, met de aanpassing van de inkomsten- en loonbelasting, per jaar 400 miljoen SRD mislopen. Naast deze aanpassing zijn er tal van andere belasting soorten die doorgevoerd zullen worden zodat Suriname meer inkomsten kan innen. De top van de Belastingdienst weet dat er hoge verwachtingen zijn voor wat betreft het overhouden van meer financiën. Voor de juiste informatie over de gang van zaken adviseert directeur Kalaykhan de werkers om in contact te treden met hun werkgever.