VES-nieuwjaarsrede uitgesproken door president Santokhi

25 January 2022

In: Nieuws
Comments: 0

Dinsdag 25 januari 2022- De Vereniging van Economisten in Suriname (VES), heeft op maandag 24 januari 2022 haar traditionele nieuwjaarsreceptie gehouden in het auditorium van Assuria Hermitage. Dit jaar is de nieuwjaarsrede met als titel “Suriname structureel vooruit: van crisis naar blijvende welvaart voor eenieder”, uitgesproken door president Chandrikapersad Santokhi.

Het staatshoofd heeft benadrukt dat de regering de VES als een ontwikkelingspartner ziet. De regeringsleider spreekt de hoop dat de Vereniging van Economisten ook dit jaar, hun kritisch geluid zal laten horen. “Kritiek ziet de regering niet als daad van vijandschap, maar laat die kritiek wel objectief en constructief blijven, waarbij de economische grondslagen en berekeningen doorslaggevend behoren te zijn”, accentueert president Santokhi.

De Vereniging van Economisten bestaat op 17 oktober 2022 50 jaar. Dit lustrumjaar valt samen met belangrijke economische hervormingen in het land. Het is hierom dat de rede is uitgesproken door de hoogste autoriteit van het land. De president heeft een uiteenzetting gegeven van het beleid van de regering om dit jaar hervormingen door te voeren waarmee ons land uit de crisis moet komen. De regeringsleider heeft benadrukt dat het goed is om te relativeren want, dan zien we dat het ook vele malen slechter had kunnen uitpakken. “Laten we niet doen, alsof deze regering een economie in goede staat heeft aangetroffen, want dat is niet zo. We hebben een bankroete natie aangetroffen”, merkt het staatshoofd op.

Ter illustratie heeft president Santokhi de case van de schulden aangegeven. “De harde realiteit is, dat de Republiek Suriname, al sinds 2019 bankroet was, want er waren toen al een heleboel schulden, die niet betaald werden”, aldus het staatshoofd. Na maandenlang speurwerk in de achtergelaten augiasstal, door deskundigen, werd vastgesteld dat de totale staatsschuld een verstikkende US 3,3 miljard bedroeg, en indien we de indirecte schulden meenemen, zelfs US$ 4 miljard. “Wij ontdekken nog steeds enorme achterstanden in betaling van contributies en allerlei rekeningen. De situatie is dat wij een van de hoogste schuldenratio’s in de wereld hebben”, zegt president Santokhi.

Volgens het staatshoofd is er te weinig besef van de werkelijke situatie, die werd aangetroffen. “Deze regering zou helemaal niet kunnen praten, over een sociaal vangnet en koopkrachtversterking. De regering heeft het volk willen ontzien”, beklemtoont de regeringsleider. Er is een stand-still overeengekomen met de schuldeisers en meteen gewerkt aan een duurzaam schuldherschikkingsplan. De president heeft in zijn rede ook benadrukt op welke pijlers het Herstelplan berust; een gezond begrotingsbeleid, versterking van het Sociaal Vangnet, een verbetering van het monetair beleidskader, de externe waarde van de SRD, een zeer solide Centrale Bank en een staatsschuld/bbp-ratio. De staatsschuld moet volgens president Santokhi trendmatig omlaag richting de 60%. De regeringsleider onderstreept dat de aanpak van corruptie ook een van de pijlers is van het plan.