Woordvoerder ABOP: “Schorsing Belfort vanwege ontoelaatbare handelingen”

10 January 2022

In: Nieuws
Comments: 0

Maandag 10 januari 2022- “Hoofdbestuurslid van de ABOP, Edward Belfort, heeft tegen de regels in van de partij gehandeld”. Zo reageert de woordvoerder van de geel-zwarte partij Humprey Dundas op het besluit om Belfort voor 6 weken te schorsen. De handelingen van Belfort zijn volgens Dundas niet in lijn met de statuten van de partij.

Belfort is tijdens de verkiezingen van 2015 verkozen tot DNA lid voor de ABOP. Hij was van 2012 tot 2015 minister van
Justitie en Politie. Politicoloog Hans Breeveld geeft aan dat het conflict tussen Belfort en de ABOP een ‘moeilijke kwestie’ is. Dergelijke meningsverschillen zouden volgens Breeveld voorkomen kunnen worden indien er sprake was van een volwaardige interne democratie binnen politieke partijen.

Bestuurskundige Eugène van der San gaat een stap verder. De schorsing van Belfort zal volgens Van der San geen effect hebben op zijn functioneren in het parlement. Iedere parlementariër heeft volgens hem het recht zijn/ haar mening te uiten over het beleid van de regering, ongeacht als die tot de coalitie of de oppositie behoort.

Bestuurskundige August Boldewijn geeft aan dat iedere politieke partij regels heeft. Deze regels worden uiteindelijk door de president getoetst. De hamvraag die volgens Boldewijn gesteld moet worden is in hoeverre Belfort tegen de regels van de partij heeft gehandeld.

Dundas benadrukt dat er wel rust is binnen de geel-zwarte partij. Verder geeft hij aan dat de partij diverse structuren heeft die een fundament bieden voor de waarborging van de interne democratie.