Woordvoerder VP:” Zaken worden door elkaar gehaald”

6 January 2022

In: Nieuws
Comments: 0

Donderdag 06 januari 2022- “De benoemingsbevoegdheid van de vice-president is niet ontnomen. Dit berust niet op waarheid.” Zo reageert Humphrey Dundas woordvoerder van de Vice-president. In een lokaal dagblad is er een bericht met als kop verschenen: “President ‘ontneemt’ vp benoemingsbevoegdheid.

De uitvoerende macht berust bij de president, dit staat in de grondwet van de Republiek Suriname. En wel in de tweede afdeling bevoegdheden van de president in artikel 99 tot 112. Alleen het Staatshoofd is bevoegd te benoemen, schorsen en ontslaan van alle personen die belast zijn met enige taken van de overheid.

Volgens de grondwet heeft de vice-president maar een bevoegdheid dat is het voorzitten van de vergadering van de raad van ministers.  Bestuurskundige Eugene van der San geeft aan dat indien de president de grondwettelijke bevoegdheid van de vp zou willen ontnemen, zou het staatshoofd elke RVM- vergadering moeten aanzitten en besluiten nemen. Indien dat gebeurt, zou er eventueel sprake kunnen zijn van het ontnemen van de bevoegdheden van de vp.

De woordvoerder van de VP geeft aan dat er afspraken zijn gemaakt binnen de politieke top.  Zo legt hij uit dat in bepaalde gevallen zoals de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van de verschillende Staatsbedrijven de president een machtiging verleent om de vergaderingen voor te zitten. Maar die presidentiële machtiging is per afspraak en per vergadering verduidelijkt Dundas. Hij geeft verder aan dat binnen de politieke top  zaken over aanstellingen van kandidaten bij staatbedrijven vooraf zijn geregeld.