Zunder: “We staan voor een interessant jaar”

24 January 2022

In: Nieuws
Comments: 0

Maandag 24 januari 2022- “We staan voor een interessant jaar”. Dit zegt Ravaksur woordvoerder Armand Zunder. De vakbeweging heeft afgelopen vrijdag op uitnodiging van de regering deelgenomen aan een nieuwsjaarsdiner met het staatshoofd. Volgens Zunder was dit een informeel moment. Hij benadrukt dat de nauwlettend kijkt naar de uitvoering van de resterende punten zoals verwerkt in het tripartiet akkoord. Zunder geeft verder aan op de hoogte te zijn van de stappen die de regering zet ten aanzien van de gezondmaking van staatsbedrijven. Het marktconform maken van de gastarieven van de Energie Bedrijven Suriname (EBS) NV behoort daarbij tot één van de zaken. De vakbeweging zal ondanks het voornemen van de regering niet toestaan dat de financiële positie van de  “wroko man” verder verslechterd.

Zunder geeft tot slot aan dat de vervolgbesprekingen met de nationale loonraad ten aanzien van de wet minimum uurloon nog niet hebben plaatsgevonden. De Ravaksur topman benadrukt wel dat de vakbeweging bij een forse verhoging van met name de gastarieven opnieuw naar de rekentafel zal gaan.