Minister Marie Levens bezoekt scholen Nickerie

3 February 2022

In: Nieuws
Comments: 0

Donderdag 03 februari 2022- Leerkrachten uit Nickerie hebben woensdag de gelegenheid gekregen om knelpunten die zij tegenkomen in het onderwijs, kenbaar te maken aan minister Marie Levens. De minister heeft diverse scholen in het westelijk district en afdelingen die ressorteren onder haar ministerie, bezocht.

Na een beleefdheidsbezoek aan districtscommissaris Senrita Gobardhan, bezocht Levens de Openbare School Longmay, Scholengemeenschap Nickerie (PI-IMEAO) en L.C.Sitalsingh School (Mulo 3). Op de scholen hebben de minister en haar team breedvoerig overleg gehad met de onderwijsgevenden. Leerkrachten en docenten hebben van het moment gebruik gemaakt om velerlei knelpunten aan te kaarten.

Met de burgermoeder is er gedelibereerd over diverse onderwerpen het onderwijs rakende. De nadruk is gelegd op hoe het onderwijs in het district verder ontwikkeld kan worden. Ook met de afdelingen Onderwijsinspectie en Technische Dienst is er overleg geweest.

De minister heeft de doelgroep gemotiveerd en op het hart gedrukt om zich gecommitteerd en vol liefde te blijven inzetten voor het ontwikkelen van het onderwijs in het district Nickerie. Verder heeft de bewindsvrouw Covid-19-hulpmiddelen gedoneerd aan de scholen en afdelingen.

Op de scholen hebben de minister en haar team breedvoerig overleg gehad met de onderwijsgevenden. Leerkrachten en docenten hebben van het moment gebruik gemaakt om velerlei knelpunten aan te kaarten. De minister heeft de doelgroep gemotiveerd en op het hart gedrukt om zich gecommitteerd en vol liefde te blijven inzetten voor het ontwikkelen van het onderwijs in het district Nickerie. Verder heeft de bewindsvrouw Covid-19-hulpmiddelen gedoneerd aan de scholen en afdelingen. Op 4 februari zal de minister het kokosdistrict Coronie aandoen.