Suriname verliest een absolute rolmodel

3 February 2022

In: Nieuws
Comments: 0

Donderdag 03 februari 2022- “Suriname verliest een absolute rolmodel”. Dit zegt Hugo Essed als reactie op het heengaan van oud-hofpresident John von Niesewand. Von Niesewand heeft op dinsdag 25 januari het tijdige met het eeuwige verwisseld. De oud-hofpresident was volgens Essed een hardwerkende vertegenwoordiger van de rechtsstaat waar velen van konden leren.

Essed geeft verder aan dat Von Niesewand zich niet makkelijk uit het veld liet slaan, ook niet ten tijde van de sergeantencoup in de jaren tachtig. Volgens de jurist hebben de militaire machthebbers in die periode  diverse handelingen verricht die in strijd waren met wettelijke bepalingen. Von Niesewand  heeft ook in die periode zijn krachten gegeven aan het in stand houden van de rechtspraak in Suriname, geeft Essed aan.

Deken van de Surinaamse orde van Advocaten, Samantha Gadjradj ervaart het heengaan van meester Von Niesewand als een verlies voor de rechtspraak. Volgens haar kunnen collega-advocaten, maar ook rechters een voorbeeld nemen aan onder andere de vele door hem gewezen vonnissen en overige publicaties.

Diverse personen waaronder hoogwaardigheidsbekleders hebben vandaag de condoleance registers getekend in verband met het heengaan van de oud-hofrechter. Von Niesewand heeft tevens jaren gefungeerd als hofpresident. Na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van 70 jaar keerde hij terug bij de rechterlijke macht. Hij bereikte de gezegende leeftijd van 83 jaar en wordt morgen ten grave gedragen.