“Herstel van Pompgemaal Wakay: EBS-team zet tweede pomp binnen vijf dagen weer aan het werk”

12 February 2024

In: Nieuws
Comments: 0

Het technische team van de Energie Bedrijven Suriname (EBS) heeft binnen vijf dagen een van de uitgevallen pompen in het pompgemaal Wakay weer operationeel gekregen. Dit succesvolle herstel is van cruciaal belang voor de landbouw in het district Nickerie, waar de afgelopen weken een gebrek aan irrigatiewater was ontstaan.

Door het uitvallen van een van de twee werkende pompen in het pompgemaal Wakay, dreigde een tekort aan irrigatiewater voor de bijna 30 duizend hectaren padie die dit seizoen in Nickerie is ingezaaid. Minister Parmanand Sewdien van Landbouw, Veeteelt en Visserij nam op 6 februari het initiatief en stuurde een delegatie naar Wakay, onder leiding van Armand Bipat van de EBS, om het probleem aan te pakken.

Het EBS-team slaagde erin om binnen vijf dagen pomp 4 weer operationeel te maken, wat een aanzienlijke verbetering betekent voor de watervoorziening in de regio. Daarnaast zijn er ook verbeteringen aangebracht aan pomp 1, waardoor de pompcapaciteit kon worden opgevoerd. Bovendien is het technische team al bezig met het gereedmaken van een derde pomp om de aanvoer van irrigatiewater naar de verschillende polders aan de linkeroever van de Nickerierivier te verbeteren.

Om een structurele oplossing te bieden voor de voorziening van irrigatiewater vanuit Wakay, zullen er later dit jaar nog 2 nieuwe pompen op Wakay worden geïnstalleerd. Dit is een belangrijke stap om de watervoorziening voor de landbouw in Nickerie te waarborgen en de regio te ondersteunen bij het behalen van een succesvol oogstseizoen.