VHP betreurt het overlijden van voormalig Vice President Jules Ajodhia

2 April 2024

In: Nieuws
Comments: 0

De VHP betreurt het verlies van voormalig Vice President, Mr. Jules Rattankoemar Ajodhia (1945-2024), die een belangrijke rol heeft gespeeld in de Surinaamse politiek en samenleving. Ajodhia, een vooraanstaand lid van de VHP was, gedurende zijn leven, actief betrokken bij de partij bij in sport en sociaal-culturele activiteiten.

Met een achtergrond in rechten en een loopbaan in de publieke dienst, heeft Ajodhia verschillende politieke en ambtelijke functies bekleed, waaronder die van minister van Justitie en Politie en Vice President in de Nieuw Front Regering. Hij stond bekend als een technocraat en was altijd bereid zijn deskundigheid ten dienste te stellen van het land.

Naast zijn politieke betrokkenheid was Ajodhia actief op sociaal-cultureel en sportgebied, waar hij bijdroeg aan verschillende organisaties en verenigingen. Zijn vijftigjarige toewijding aan de VHP en zijn dienstbaarheid aan Suriname worden door het hoofdbestuur van de partij erkend en gewaardeerd.

De VHP condoleert de familie, vrienden en partijgenoten van Jules Ajodhia met zijn heengaan en herdenkt zijn toewijding aan het land en de partij.