Suriname lanceert Groene Ontwikkelingsstrategie

15 May 2024

In: Nieuws
Comments: 0

Op 14 mei 2024 heeft de regering van Suriname aangekondigd dat ze bezig zijn met het formuleren van een Groene Ontwikkelingsstrategie, ook bekend als een Green Development Strategy (GDS). Het ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu (ROM) leidt dit initiatief, dat bestaat uit twee belangrijke trajecten.

Allereerst zullen er een grondige technische analyse en scenario-planning worden uitgevoerd om de verschillende ontwikkelingspaden te identificeren. Vervolgens zal er na een nationale consultatie de inbreng van alle belanghebbenden worden meegenomen. Minister Marciano Dasai benadrukt het belang van de betrokkenheid van de Surinaamse bevolking bij het vormgeven van deze ‘groene’ plannen.

Het ontwikkelingsproces van de GDS zal naar verwachting zes maanden duren, met de eerste consultaties die in mei 2024 van start gaan. Het uiteindelijke doel is om een Groene Ontwikkelingsstrategie voor Suriname op te stellen, inclusief een bijbehorend concept Ontwerpwet. De regering streeft ernaar om deze conceptwet in november 2024 aan De Nationale Assemblee voor te leggen.

Suriname bevindt zich in een unieke positie als een van de weinige landen met een netto negatieve CO2-uitstoot. Ondanks deze positie staat het land voor aanzienlijke uitdagingen, vooral gezien de ontwikkelingen in mijnbouw, landbouw en binnenkort ook de offshore olie- en gasindustrie. Het vinden van een balans tussen economische groei en het behoud van milieu-integriteit is van cruciaal belang voor de toekomst van Suriname.