Archeologische bewustwording bij start van PURP Project aan de Waterkant

21 June 2024

In: Nieuws
Comments: 0

Het langverwachte PURP-project aan de Waterkant is eindelijk van start gegaan, met Baitali als hoofdaannemer. In opdracht van de Inter American Development Bank (IDB) is het project zorgvuldig ontworpen met speciale aandacht voor archeologische vondsten en de conservering van ons cultureel erfgoed.

Het belang van deze archeologische aspecten werd onlangs benadrukt tijdens een introductie gegeven door de Archeologische dienst van het Directoraat Cultuur van het Surinaamse ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Archeologe Irene Meulenberg en museoloog Lesley Karijoatmo deelden hun expertise met de medewerkers van Baitali, waarbij ze hen informeerden over de juiste procedures bij het vinden van artefacten en hoe hiermee om te gaan.

Tijdens de introductie werden voorbeelden gegeven van archeologische vondsten in Suriname en wat er verwacht kan worden in het werkgebied aan de Waterkant, een historisch Inheems woongebied. Er werd uitgebreid ingegaan op vragen van de medewerkers, waaronder potentiële scenario’s zoals schade aan artefacten en meldingsplicht.

Community Liaison Officer Harold Amalensi van PURP benadrukte het belang van omwonenden om eventuele klachten door te geven aan het PURP-bureau. Daarnaast werd aangegeven dat ook kwesties met dak- en thuislozen gemeld dienen te worden, zodat PURP in samenwerking met buurtmanagers passende oplossingen kan bieden.

Als afsluiting sprak Dirk van Dijk, de constructie site manager van Baitali, de mannen toe over de verantwoordelijkheid die komt kijken bij het vinden en conserveren van artefacten. Hij onderstreepte het respect dat moet worden getoond ten opzichte van onze voorouders door artefacten op een waardige manier op te slaan voor toekomstige generaties.

Het project belooft niet alleen stedelijke vernieuwing, maar ook een diepgaand respect voor het rijke culturele erfgoed van Suriname.