Buurtinitiatief tegen wateroverlast in Eerste Rijweg en omgeving

21 June 2024

In: Nieuws
Comments: 0

De buurtbewoners van Eerste Rijweg en omgeving hebben te kampen met ernstige wateroverlast tijdens de grote regentijd. Om dit probleem aan te pakken, heeft de buurtorganisatie een groep samengebracht die actie onderneemt. Na overleg met het ministerie van Openbare Werken en verschillende experts, is besloten om een grote pomp in te huren om overtollig water naar de rivier af te voeren via de sluis bij de Drambrandersgracht.

Dit initiatief komt nadat de pompen op deze locatie meer dan 15 jaar defect waren en water alleen bij eb handmatig afgevoerd kon worden. De aanstaande installatie van drie nieuwe pompen door Openbare Werken zal naar verwachting in december 2024 operationeel zijn. In de tussentijd hebben de buurtbewoners een noodpomp gehuurd die niet alleen helpt bij het spuien van water uit de buurt, maar ook uit een groter gebied tot aan Welgelegen.

Om de kosten van de noodpomp te dekken, zijn buurtbewoners bezig met fondsenwerving, gesteund door lokale ondernemers en de Kamer van Koophandel. Het buurtinitiatief heeft veel lof ontvangen als een voorbeeld van samenwerking tussen burgers, overheden en bedrijven om een urgent probleem aan te pakken. De buurt is vastbesloten om verdere stappen te ondernemen, waaronder het opzetten van een ‘Stichting Ontwatering Drambrandersgracht’ project totdat de wateroverlast structureel is aangepakt.

Hoewel er nog uitdagingen zijn, zoals verstopte of beschadigde waterafvoerkanalen door gebrek aan onderhoud, tonen de inspanningen van de buurtgemeenschap en de steun van verschillende partijen een positieve toekomstvisie. De buurtcommissie is dankbaar voor de steun en samenwerking van alle betrokkenen in dit belangrijke initiatief.