Hub TV

Hub TV

The Community Hub’s is een stichting die de educatieve en creatieve ontwikkeling van jongeren, adolescenten en volwassenen stimuleert. Wat bereikt wordt door: het aanbieden en het toegankelijk maken van boeken, informatie en kennisbronnen.
Er is een buurtcentrum bibliotheek gefaciliteerd om bij te dragen tot de ontwikkeling en empowerment van de jeugd in het bijzonder in het ressort Flora. Aangezien de jeugd het toekomstig kapitaal is, zullen de life skills die er worden aangeleerd ertoe bijdragen dat de jeugd weerbaar wordt voor de toekomst.

Doel
Het doel is om de gemeenschap sociaal bezig te houden en daarnaast het lezen te bevorderen