Moederdag programma

Moederdag programma

“Moederdag” heeft een sociaal-maatschappelijk karakter. Er zal gelegenheid zijn om de namen van moeders op te geven waarna er een selectie plaatsvindt. De geselecteerde moeders zullen verrast worden met een presentje op hun woonadres. Het gaat voornamelijk om gezinnen die het financieel minder goed hebben.

Doel
Het vieren van het moederschap en de invloed die moeders hebben in het gezin en op de samenleving.