On: 28 August 2022
Comments: 0

“Vaderdag” heeft een sociaal-maatschappelijk karakter. Er zal gelegenheid zijn om de namen van vaders te registreren waarna er een selectie plaatsvindt. De geselecteerde vaders zullen verrast worden met een presentje op hun woonadres.

Doel
Het eren van het vaderschap en het belang van de vaders voor de opvoeding en verzorging van hun kinderen.