Nieuw bestuur Surinaamse Tafeltennisbond

1 March 2018

In: Sport
Comments: 0

Op 28 februari heeft de Surinaamse Tafeltennis Bond een Algemene Leden Vergadering gehouden met daaraan gekoppeld de verkiezingen voor een nieuw bestuur binnen de organisatie. De vergadering die in het COB gebouw werd gehouden ving aan omstreeks 20.00 en kende een vlot verloop. De vergadering besloot een nieuw lid toe te laten tot de bond, namelijk Suriname Hainan Vereniging die reeds in 2016 het verzoek had gedaan toe te treden tot de STTB. Op twee verenigingen na, waren alle lid verenigingen aanwezig dus was er qorum (5). Ook voor wat betreft de jaar verslagen en de financiele verslagen was er een vlot verloop met de afspraak dat bij de volgende vergadering dat af te handelen. Er werd een verkiezingscommissie geinstaleerd bestaande uit 3 personen, namelijk, Lesley Zeewijk, Santousha Welzijn en Genevieve Sairras. Aangezien er maar 1 lijst was is het bestuur onder leiding van Gieta Girjasing bij acclamatie gekozen tot Voorzitter en wel tot 2020. Bij de sluiting bedankte de scheidende Voorzitter voor de gelegenheid hem geboden om de uitdaging aan te gaan en beloofde alles in het werk te stellen om waar nodig het nieuw bestuur bij te staan. Ook de Ere Voorzitter, tevens oud Voorzitter van de STTB, Ramon Tjonkie Sim en anderen bedankten de scheidende Voozitter voor de geleverde bijdrage. De nieuwbakken Voorzitter gaf in haar openingswoord aan dat er veel werk aan de winkel is in stad en district en dat zij zich sterk zal maken om de tafeltennissport de plaats te geven die het verdiend.
Het nieuw bestuur van de STTB bestaat alsvolgt uit:

  • Gieta Girjasing
  • Mitchell Tamrin
  • Sergio Tawjoeran
  • Patrick De Vries
  • Chote Naziagatoen
  • Edenburg Afina
  • Edenburg Segoerny