Nieuw bestuur Surinaamse Zangvogel Bond

8 April 2018

In: Sport
Comments: 0

Zondag 8 april 2018 – Tijdens een vorige maand gehouden ALV, is er een nieuw bestuur gekozen dat leiding geeft aan de Surinaamse Zangvogel Bond.

De leden zijn:
dhr. Hanoeman.S. (voorzitter)
dhr.Felter.W. (ondervoorzitter)
dhr. Goelaman.M. (secretaris)
mw. Mansabdar- Jaggan.S. (2e secretaris)
dhr. Bhaggoe.S. ( Penningmeester)
dhr.Kenneth iLahi (2e Penningmeester)
dhr. Radjab.M.S (Commissaris)

De wedstrijden staan onder supervisie van een wedstrijdcommissie die
er op toeziet dat alle wedstrijden worden gehouden conform de regels van het wedstrijdreglement, waarbij de juiste notering van de slagen van de wedstrijdvogels zeer belangrijk is.

De voorzitter van de wedstrijdcommissie is belast met het aanwijzen van een “timekeeper” die de tijd via een stopwatch in de gaten houdt. Ook de scoorders worden aangewezen door de voorzitter; zij moeten de slagen van de zangvogels tijdens de wedstrijden, zo correct mogelijk, noteren.

De samenstelling van de huidige wedstrijdcommissie ziet er alsvolgt uit:
Wedstrijdcommissie voorzitter: dhr. Jitan Rai
Categorie Twa Twa: dhr. Ashruf.H. en dhr. Mansabdar.D.
Categorie Picolet: dhr.Oedairadjsingh.R. en dhr. Radjab.M.
Categorie Rowti: dhr. Bhaggoe.S en dhr. Rathipal.G.

Onder leiding van dit nieuw bestuur is vanaf zondag 25 maart het Ramdien Sardjoe Februari Toernooi begonnen, in de categorieen Twa Twa, Picolet en Rowti.

-Bron: Surinaamse Zangvogel Bond-