Ministerie Sport & Jeugdzaken en SOC versterken relatie

29 June 2018

In: Sport
Comments: 0

Vrijdag 29 juni 2018– Het bestuur van het Surinaams Olympisch Comité (SOC), onder leiding van de voorzitter Ramon Tjon A Fat, heeft een kennismakingsbezoek gebracht aan minister Lalini Gopal van Sport- en Jeugdzaken. Er is van gedachten gewisseld over de voortzetting van de samenwerking met het ministerie.

SOC is een overkoepelend orgaan, waaraan 17 lidbonden zijn aangesloten, dat het geheel sportgebeuren nationaal en internationaal coördineert. Momenteel worden topsporters voorbereidt op de Olympische Spelen in Tokyo in 2020. In het kader daarvan zijn 8 atleten in aanmerking gekomen voor een beurs. Enkele studeren reeds in het buitenland. Het bestuur heeft ook aandacht gevraagd voor de ontwikkeling van een schoolsport en het opzetten van een Olympisch centrum waarbij alle Olympische sporten geaccommodeerd kunnen worden. Het nieuw bestuur zit intussen 9 maanden aan.

Het ministerie is van plan om van het Willibrod Axwijk Sportcentrum, ook wel bekend als het SOSIS Sportcomplex, een sportpark te maken. Dit zal in samenspraak met de verschillende bonden gebeuren. Dat initiatief wordt door het SOC ondersteund.

Samen met het SOC wil het ministerie ook werken aan het ontwikkelen van een structuur waarbij sporttalenten gedegen begeleiding krijgen om zo te komen tot internationale topsport prestaties. Daarnaast zijn zowel minister Gopal als voorzitter Tjon A Fat het erover eens dat aanvragen voor financiële ondersteuning van individuele sporters en/of bonden gestroomlijnd dienen te worden, zodat aanvragen niet op meerdere plekken worden ingediend.

-ministerie Sport & Jeugdzaken-