Solidariteit en One CONCACAF principe bepalend voor stemmen Suriname in Moskou

9 June 2018

In: Sport
Comments: 0

Zaterdag 9 juni 2018 – Een driemans sterke SVB delegatie bestaande uit John Krishnadath, Waldo Gobardhan en Guilliano Snip vertrekt vandaag naar de Algemene Vergadering van de FIFA die van 11-13 juni in Moskou plaatsvindt. Naast onder andere de goedkeuring die het FIFA bestuur zal zoeken voor het beleid zoals gevoerd over 2017 en voor het beleid te voeren voor 2018 zal gestemd worden voor de plaatst waar het WK in 2026 zal worden gehouden. Er zijn twee kandidaten, Marokko versus het gezamenlijk bod van Mexico, USA en Canada.

Het bijzondere aan deze vergadering is dat voor het eerst in de geschiedenis van de FIFA de ledenvergadering zal beslissen wie de uitverkorene zal zijn voor een te organiseren wereldkampioenschap. Een ander besluit is ook dat de stemming geen geheim karakter zal hebben. Landen zullen duidelijk zicht- en hoorbaar voor de vergadering duidelijk moeten maken welke kandidaat hun voorkeur heeft.

De SVB heeft in haar laatste bestuursvergadering unaniem besloten de kandidatuur van de 3 CONCACAF leden te ondersteunen. Bij de besluitvorming zijn diverse zaken die bepalend waren voor de stemvoorkeur van de SVB, in overweging genomen zoals:
 De negatieve uitspraken van president Donald Trump die betrekking hadden op de Afrikaanse landen, zijn visa uitsluiting van diverse Arabische landen door de USA, de gedekte bedreiging om maatregelen te treffen tegen landen die niet voor het bod van de USA zijn, sancties van de USA tegen Rusland, China, Iran, e.d.
 Het gegeven dat in geval de CONCACAF landen USA, Mexico en Canada het bod winnen, het vrijwel zeker is dat al deze drie landen automatisch een plek op het WK 2026 krijgen en de rest van de Concacaf voor de resterende drie plaatsen zal moeten vechten. Indien Marokko de uitverkorene zou zijn, zouden we binnen de CONCACAF om 6 plaatsen voor het WK 2026 moeten strijden. Het laatste zou theoretisch de kans van Suriname op een te verwerven plek op een WK vergroten.
 Een WK georganiseerd door de CONCACAF leden beloofd een winst van 11 miljard USD ten opzichte van Marokko met een winst verwachting van 5 miljard USD.
De SVB heeft Solidariteit en het One CONCACAF principe naast het economisch belang voor de FIFA de doorslag laten geven voor hun keuze.

-Surinaamse Voetbal Bond-