Verklaring Surinaams Olympisch Comité

25 July 2018

In: Sport
Comments: 0

Woensdag 25 juli 2018- Het Surinaams Olympisch Comité (SOC) heeft een verklaring doen uitgaan over het niet afreizen van basketballers naar de CAC GAMES. De verklaring is als volgt:

Via de pers hebben wij helaas kennis moeten nemen van een verklaring uitgaande van de Surinaamse Basketbal Associatie (SBA) betrekking hebbende op de kwestie “niet afreizen Basketbal delegatie naar de CAC GAMES, Barranquilla”.

Aangezien een aantal zaken door de SBA in de publiciteit gebracht niet strookt met de waarheid en vice-voorzitter Conrad Issa niet schroomt om daarbij nogal persoonlijk de voorzitter van het SOC te moeten bespreken, ontkomen wij er niet aan om met deze verklaring allen die geconfronteerd zijn geworden met deze SBA verklaring, de juiste feiten te doen toekomen.

De Central American and Caribbean Sport Organization is de organisator van de vier jaarlijkse CAC-games. Voor deze Spelen dient men zich te kwalificeren. Kwalificeren houdt echter nog niet in dat deelname aan de Spelen een feit is. Deelname aan de Spelen is multifactorieel afhankelijk. Eén van de factoren is de financiële mogelijkheid waarover het betreffend Nationaal Olympisch Comité (NOC) beschikt.

Door het Organiserend Comité van de Spelen (COBAR) werd ten behoeve van de participatie van Suriname, 10 vliegtickets ter beschikking gesteld. Voor het SOC de zogenoemde “zekere tickets”. Dat wil zeggen dat op basis van deze gedoneerde tickets de aanwezigheid van de lidlanden “verzekerd is” met een delegatie. Voor wat Suriname betreft zijn wij dus verzekerd voor deelname van tenminste 10 personen zijnde atleten en coaches. Alle andere delegatieleden dienen af te reizen op kosten van het NOC (SOC).

De vliegtickets vanuit COBAR worden uitgegeven onder strikte voorwaarden. Zo zal COBAR zelfs vanuit hun centrum de vluchtschema’s produceren en uiteindelijk de tickets elektronisch versturen. Vanuit het SOC is het NIET mogelijk de tickets zelf te kopen om vervolgens restitutie te vragen/krijgen. Geen re-imbursement dus. Dit is een van de BASIS-regels van COBAR.

Door het SOC is al weken van tevoren de 10 COBAR (zekere) vliegtickets op naam geregistreerd van de delegatieleden van de SUVOBO en de SBA. Alle andere tickets zijn door het SOC lokaal aangekocht. Naarmate de tijd verstreek werd het minder adequate organisatieniveau van COBAR duidelijk.

Het SOC moest onder andere voor de verstrekking van de tickets steeds dringender een beroep doen op COBAR; daarbij hen wijzend op het steeds groter wordend probleem van volle en overboekte vluchten vanuit Suriname vanwege het hoogseizoen.

De Niet COBAR-tickets waren ondertussen door het SOC allemaal reeds aangekocht. Met de eerdere aanwezigheid van Chef de Mission Desiré Hooghart in Barranquilla gingen erweer volle dagen overheen om COBAR te overtuigen dat het een hoge urgentie was de tickets ter beschikking te stellen. Uiteindelijk bleek de enige mogelijkheid voor vertrek het reizen per busnaar Guyana en van daaruit verder met een vliegverbinding.

Voor de volleybalselectie werden de tickets ontvangen. Voor de basketbal selectie slechts een vliegschema voor 2 personen; geen tickets. De kosten gepaard gaande met de reis via Georgetown – Panama City (overnachtingen bij heen zowel terugreis) en de perikelen in Barranquilla liepen dusdanig op dat het SOC overwoog de afvaardiging van de twee delegaties niet te laten doorgaan. De besturen werden zowel telefonisch als schriftelijk geïnformeerd omtrent de ontstane situatie. In de email als bijlage toegevoegd bij de geproduceerde verklaring van de SBA is te lezen dat Suriname zich waarschijnlijk zou terugtrekken bij een niet veranderende situatie. SuVoBo voorzitter Verdi Getrouw hakte de knoop door wat Volleybal betreft en nam de verantwoordelijkheid van de meerkosten op zich; zij beschikten reeds over hun ticket naar Barranquilla.

Aangezien SOC voorzitter Ramon Tjon-A-Fat het verschrikkelijk vond dat zaken zo verliepen met COBAR heeft hij tenslotte op het hoogste niveau een alsnog afreizen van de Basketbal delegatie kunnen realiseren. CACSO President Steve STOUTE heeft zich persoonlijk gecommitteerd aan het re-imbursen (terugbetalen) van aan te schaffen tickets door Suriname zelf; iets dat telkenmale besproken is geworden met COBAR maar waarbij voet bij stuk gehouden werd aan het principe dat reimbursement onmogelijk was. President Stoute deed een dringend beroep op de SOC voorzitter de basketbaldelegatie zo spoedig mogelijk te laten af reizen.

Met dit nieuwe gegeven en aannemend dat de SBA wel de financiering (voorschieten) van de tickets zou kunnen realiseren (het SOC was gezien de grootte financiële verantwoordelijkheid met betrekking tot de rest van de CACSO-delegatie niet in staat additionele financiële verantwoordelijkheden op zich te nemen), is door Secretaris Generaal Dennis Mac Donald terstond de opdracht gegeven aan SOC Office Manager Fred Lobman de afreis van de delegatie mogelijk te maken. Tegelijkertijd heeft SOC voorzitter Ramon Tjon-A-Fat telefonisch contact opgenomen met SBA vice-voorzitter Conrad Issa en hem geïnformeerd omtrent deze zeer positieve ontwikkelingen.

Conrad Issa deelde de SOC voorzitter mede dat de delegatie reeds was medegedeeld dat de afvaardiging van de baan was en dat de SBA niet in staat was het voorschieten van de tickets te realiseren; niet zelf vanwege het roodstaan van de organisatie door het georganiseerde internationaal toernooi; ook niet door sponsoring aangezien het te kort dag was. “Het ware beter zaken te laten zoals ze al eerder hadden besloten en medegedeeld”. Jammer, gezien alle door het SOC verzette werk in Barranquilla, maar gerespecteerd gezien het invoelbare.

De als delegatie lid aanwezige journalist Terence Oosterwolde die reeds geruime tijd wachtte op nieuws met betrekking tot de 2 delegaties, werd de ontwikkelingen medegedeeld. Door hem werd het niet meer participeren van de basketbalploeg als Breaking Nieuws online gepubliceerd; een pers bericht waar het SOC voor honderd procent achter staat.

Na het verschijnen van deze informatie in Suriname (breaking news) werd de voorzitter van het SOC gebeld door SBA Conrad Issa met de mededeling dat hij gebeld is geworden door de Minister van Financiën Gillmore Hoefdraad die het “breaking news” had vernomen. Minister Hoefdraad gaf aan alle kosten te zullen betalen voor het afreizen van de basketbal delegatie; Suriname MOEST er zijn!! aldus Conrad Issa.

Conrad Issa vroeg om bevestiging dat alles met betrekking tot de opvang van de delegatie inderdaad in orde was hetgeen ik positief bevestigde. De sponsor had zich, in de persoon van Minister Hoefdraad van Financiën, spontaan aangemeld. Ik vroeg aan ondervoorzitter Issa met spoed contact te maken met onze Office Manager Fred Lobman. Niet wachtend op het moment dat hij dat zou doen heeft Secretaris Dennis Mac Donald de Office Manager de opdracht gegeven het contact te initiëren en de afvaardiging te realiseren.

Van onze Office Manager kregen wij later het bericht dat SBA-ondervoorzitter Issa had besloten van de afvaardiging af te zien; “het besluit was al eerder genomen en hij wilde zijn atleten beschermen tegen mogelijke additionele tegenslagen”

De SBA heeft op 2 momenten “definitief” afgezegd. Dat met een verklaring van de SBA-ondervoorzitter naar de gehele Pers van Suriname, leden van de SBA en andere organisaties en ander (verkeerd) beeld is voor gehouden is een kwalijke zaak. Daarbij de SOC voorzitter in persoon en het SOC als Sport Autoriteit in diskrediet trachten te brengen is een kwalijke, onaangename zaak.

Waar er gewerkt wordt worden er fouten gemaakt. Soms worden er verkeerde beslissingen genomen. Het toegeven dat er fouten gemaakt zijn (foute beslissingen) en de verantwoordelijkheid daarvan op je nemen, met of zonder correctie, maakt groot.

Dat de SBA een goed georganiseerde, ambitieuze bond is, wordt door het SOC beaamd.

Het SOC werkt en maakt fouten. De SBA werkt en maakt fouten.

The Truth And Nothing But The Truth,

So Help Me GOD.

Ramon Tjon-A-Fat
Voorzitter
Surinaams Olympisch Comité