Minister Gopal ontvangt Nieuw bestuur Surinaamse Atletiek Bond

20 January 2019

In: Sport
Comments: 0

Zondag 20 januari 2019 – Het nieuw bestuur van de Surinaamse Atletiek Bond (SAB), een van de grootste sportbonden in Suriname onder leiding van Dennis Mac Donald, heeft een bezoek gebracht aan de minister van Sport- en Jeugdzaken, Lalinie Gopal. Tijdens het onderhoud is de jaarkalender van de bond aan de minister voorgehouden. Hiernaast is er ook aandacht besteedt aan samenwerkingsmogelijkheden. Voorzitter Mac Donald heeft aan het eind een boek over medaillewinnaars van de Zuid- Amerikaanse Spelen overhandigd aan de minister.
Het nieuw bestuur is in november 2018 gekozen. De bond is reeds in voorbereiding voor vier grote internationale meetmomenten, namelijk de Pan- Amerikaanse- en de Zuid- Amerikaanse Spelen, Wereldkampioenschappen en de Consude Games. Met betrekking tot de afvaardiging van de atleten wordt er gewerkt met een bepaalde criteria. Van alle atleten heeft Miquel van Assen zich gekwalificeerd voor de eerste drie spelen. Ook zal de bondzich dit jaar richten op het identificeren en ontwikkelen van talenten in de verschillende districten. Naar aanleiding daarvan zit een coaches training en een toernooi in Marowijne in de planning. De voorbereidingen om te komen tot een gecertificeerde atletiekbaan wordt dit jaar ook gecontinueerd.
Minister Gopal heeft samen met het bestuur gekeken naar de inzetbaarheid van de sporters die zich reeds hebben bewezen ter motivatie van andere jongeren. Ook is er gekeken naar mogelijkheden voor de samenwerking om vooral topsporters mogelijkheden te bieden om zich volledig te kunnen ontplooien. Het ministerie ondersteunt de bond reeds door het beschikbaar stellen van personeel. Het voornemen van de bond om ook aandacht te besteden aan sportmedische keuringen van ongeveer 300 atleten die regelmatig trainen en deelnemen aan meetmomenten, ondersteunt het ministerie.

-MINISTERIE VAN SPORT EN JEUGDZAKEN-