Rechter verbiedt motorclub Hells Angels in Nederland

29 May 2019

Comments: 0

Woensdag 29 mei 2019 – De rechtbank in Utrecht heeft vandaag de motorclub Hells Angels in Nederland verboden. Volgens de rechter is het voortbestaan van de club een gevaar voor de openbare orde.
Het civiele verbod geldt alleen voor de club in Nederland, omdat de rechtbank geen bevoegdheid heeft om de buitenlandse corporatie te verbieden. Buitenlandse leden mogen zich niet herkenbaar als Hells Angels-lid in Nederland vertonen.
Na het verbod op Satudarah en Bandidos MC zijn de Hells Angels de derde motorclub die in Nederland verboden wordt. De zaak tegen Satudarah loopt nog in hoger beroep en voor de Bandidos geldt het verbod alleen voor Bandidos Holland. Daardoor kunnen losse zogenoemde chapters blijven bestaan. In de zaak tegen No Surrender moet nog uitspraak worden gedaan.

Hells Angels vormen volgens rechtbank één vereniging
Volgens de rechtbank is voldoende aangetoond dat de Hells Angels één vereniging vormen. Die organisatie in Nederland wordt vanuit het buitenland aangestuurd door de Hells Angels Motorcycle Corporation.
De rechtbank ziet de onderbouwing hiervoor in zogenoemde world rules, die voor alle chapters gelden. Beslissingen van individuele chapters kunnen daarnaast door de wereldwijde organisatie worden teruggedraaid.
Ook in Nederland is er volgens de rechter sprake van één organisatie; Hells Angels Holland. Op landelijke vergaderingen zijn de losse chapters verplicht om te komen.

Gedragingen leden zijn de hele club aan te rekenen
Dit zijn belangrijke constateringen, omdat gedragingen van individuele leden van de Hells Angels volgens de rechter dus de hele club kunnen worden aangerekend.
Volgens de rechtbank is “de cultuur van de club in de basis wetteloosheid”. “Leden noemen zich outlaws of willen outlaws worden”, vervolgde de rechtbank. “Zij willen overheidsgezag buiten de club houden.”
Dat de motorclub geweld accepteert en zelfs stimuleert, blijkt volgens de rechtbank uit het belonen van dit gedrag met zogenoemde patches. “Leden die in detentie zitten, worden financieel ondersteund.”

Hoger beroep in lijn der verwachting
Het verbod op de Hells Angels komt dertien jaar na de eerste poging om de motorclub te verbieden. In 2006 en in hoger beroep drie jaar later werd het criminele karakter van de club onderschreven, maar de gedragingen van leden niet toegeschreven aan de hele club.
Het OM reageert tevreden op de uitspraak. Carry Knoops, een van de advocaten van de Angels, laat weten dat hoger beroep in lijn der verwachting ligt. “De rechtbank heeft voorbeelden genoemd die hun eigen visie ondersteunen en dat vind ik gevaarlijk”, vult Geert-Jan Knoops aan.
“Geweld wordt juist niet gestimuleerd. Zie ook het royeren van de bestuursleden van de chapter in Haarlem”, aldus Geert-Jan Knoops.

Effect van civiele verboden nog moeilijk te bepalen
Het effect van een civiel verbod is nog moeilijk te bepalen. Eind maart kwam er een rapport uit waarin staat dat dergelijke verboden moeilijk te handhaven zijn op basis van de huidige Nederlandse wet.
Zo is het dragen van clubkleding van een motorbende waarvan het verbod nog niet onherroepelijk is volgens de Nederlandse wet toegestaan. Bij een definitief verbod kan alleen door het Openbaar Ministerie (OM) strafrechtelijk worden opgetreden.
Ook blijkt het voortzetten van een verboden motorbende door een vervangende organisatie niet per definitie uitgesloten, in tegenstelling tot wat het OM altijd heeft gezegd.

-nu.nl/Joris Peters-