SOSIS rehabilitatie gestart, kunstgrasveld in gebruik genomen

11 June 2019

Comments: 0

Dinsdag 11 juni 2019 – Het was een bijzondere dag voor de buurtbewoners van Zorg & Hoop, de omliggende scholen, de jeugd en de veteranen voetbalbond. “Een droom die vandaag werkelijkheid is geworden”, zei minister Lalinie Gopal van Sport- en Jeugdzaken tijdens de opening van het midsize multipurpose kunstgrasveld op het terrein van het Willebrord Axwijk sportcomplex meer bekend als SOSIS. Dit gebeurde op zondag 9 juni jongstleden. Het kunstgrasveld is de eerste aanzet van de rehabilitatie van het sportcomplex.
De vertegenwoordiger van de districtscommissaris van Paramaribo Noord-Oost, Dwight Sabajo, gaf aan het initiatief op prijs te stellen en hoopt dat de gemeenschap voldoende gebruik zal maken van de faciliteiten. Ook de voorzitter van de Veteranenbond, Marlon Schoonhoven, is zeer ingenomen met de aanleg van het veld omdat hiermee de competities beter geaccommodeerd kunnen worden.
Volgens Johan van Geyn, die namens de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB) het woord voerde, was SOSIS niet in de planning voor het aanleggen van een kunstgrasveld maar is intussen toch bewerkstelligd. De KNVB heeft verder ook haar medewerking verleend om 52 worldcoaches op te leiden die op een deskundige wijze en zinvol met de aanwezige jeugd in de middaguren kunnen werken om met de kracht van voetbal zichzelf te ontwikkelen op voetbalgebied maar vooral ook op persoonlijk en sociaal vlak.
Door te investeren in de sport krijgen we kwalitatieve topsporters. Wij moeten in de sport en de jeugd blijven investeren. Dit waren de woorden van de vicevoorzitter van De Nationale Assemblee, Melvin Bouva. De politicus is bijzonder blij dat de Surinaamse regering met name het ministerie van Sport- en Jeugdzaken investeert in de sport. “Door te sporten wordt er eenheid gecreëerd en dit brengt mensen bij elkaar”, benadrukt hij. Hij is bijzonder trost op de president dat hij het ministerie weer in het leven heeft geroepen in 2010.
Minister Lalinie Gopal, die de president van de Republiek Suriname vertegenwoordigde, gaf in haar felicitatie boodschap aan dat de oplevering van het kunstgrasveld geheel past binnen de visie om de ontwikkeling van de sport in algemene zin, zeker ook de voetbalsport, beter ter hand te nemen. Het ministerie heeft gemeend om hoge prioriteiten te geven aan het verruimen van de sportfaciliteiten en speeltuinen en om deze dichterbij het volk te brengen om zo te werken aan een gezond Suriname en een gezonde leefstijl en bewegen te stimuleren. De cijfers en analyse die de verschillende rapporten weergeven van de nationale en internationale organisaties over het toenemen van niet overdraagbare ziektes onder de jongeren zijn schrikbarend. Verder heeft de sportminister de gemeenschap opgeroepen om te blijven bewegen en zorgvuldig om te gaan met de sportfaciliteiten.
Na het formeel gedeelte hebben vriendschappelijke wedstrijden plaatsgevonden tussen het ministerie van Sport- en Jeugdzaken en het ministerie van Binnenlandse Zaken en als tweede wedstrijd de leden van De Nationale Assemblee en de Raad van Ministers tegen een selectie van de veteranen. Na 2 sportieve wedstrijden zijn het ministerie van Sport- en Jeugdzaken en de veteranen selectie de kampioenen geworden. De avond werd afgesloten met een wedstrijd van de veteranen competitie.
-ministerie sport – en jeugdzaken –