Ambassadeur Cuba op beleefdheidsbezoek bij minister Gopal van Sport en Jeugdzaken

11 January 2020

In: Sport
Comments: 0

Zaterdag 11 januari 2020 – De ambassadeur van de Republiek Cuba, Igor Azcuy, die overgenomen heeft van voormalig ambassadeur Manuel Javier Rubido Diaz, heeft een beleefdheidsbezoek gebracht aan minister Lalinie Gopal van Sport- en Jeugdzaken. Het bezoek dat op vrijdag 10 januari heeft plaatsgevonden, heeft de directeur van Sportzaken, Mitchell Kisoor, ook bijgewoond. De samenwerking die het ministerie heeft met de Republiek Cuba op sportgebied de afgelopen jaren en hoe die te intensiveren was de rode draad van het gesprek. De ondertekening van een Memorandum of Understanding (MOU) wordt voorbereid.
Minister Gopal gaf aan dat het Ministerie van Sport- en Jeugdzaken vanaf 2009 een samenwerking heeft met de Republiek Cuba middels het project “Inzet buitenlandskader”, waarbij er Cubaanse coaches werden ingezet. Dit project heeft tot en met 2014 voortgang gevonden, waarbij het middels de MOU die momenteel voorbereidt wordt, hervat zal worden. De Cubaanse coaches, die nu in dienst zijn van het ministerie, worden ingezet op het gebied van atletiek en volleybal. Directeur Kisoor benadrukte de talentidentificatie, ontwikkeling en successen van die takken van sport die de Cubaanse coaches versterken.
Ambassadeur Azcuy stelt de talentidentificatie op prijs. Volgens hem kan er op zo een manier vroegtijdig gewerkt worden aan de ontwikkeling van een topatleet. Hij heeft ook de bereidwilligheid van de Republiek Cuba aangegeven om de samenwerking te intensiveren middels onder andere deskundigheid op verschillende gebieden van sport te delen.

– Ministerie van Sport- en Jeugdzaken-