Zaterdag bestuursverkiezing Coronie Sportbond

28 October 2021

In: Sport
Comments: 0

Donderdag 28 oktober 2021- Op zaterdag 30 oktober 2021 vindt er een bestuursverkiezing plaats bij de Coronie Sportbond (CSB). Sinds februari 2021 vragen de leden bestuursverkiezingen aan, echter worden ze steeds aan het lijntje gehouden. Voorzitter Eugene Rozenblad heeft ook al aangegeven te willen overdragen, maar krachten van buiten lijken steeds een vinger in de pap te hebben bij de bond. Nu wordt ook de verkiezingsdatum van 30 oktober in twijfel getrokken en wordt er gesuggereerd om die voor de zoveelste keer te verschuiven naar 27 november 2021. “Dit kan niet. Hoeveel keren moet de algemene ledenvergadering met bestuursverkiezing verschoven worden. Dat het stadion in orde gemaakt moet worden, is geen reden om de vergadering te verschuiven. Dat is een drogreden”, zegt Patrick Winter. Hij is kandidaat-voorzitter van de meeste leden.

Winter zegt dat hij voor het eerst in oktober 2020 is benaderd om de kar bij de CSB te trekken. Rozenblad gaf publiekelijk aan niet verder te willen en naar iemand te zoeken die de zaak kan overnemen. “In februari 2021 is er een alv door de leden gehouden en werd ik gekozen tot voorzitter. Echter, de SVB vond dat de verkiezing onwettig was. De SVB bemoeide met de zaak en zei dat er wettige verkiezingen zullen komen bij de CSB, maar na de bestuursverkiezing bij de SVB zelf. Gepland was een verkiezing te houden eind april/ begin mei bij de Coronie Sportbond. Die verkiezing is ook nooit gekomen. In september hebben de leden weer geschreven naar Rozenblad. Die schreef eerst verkiezingen uit voor 16 oktober, daarna werd die verschoven naar 23 oktober en vervolgens naar 30 oktober. Twee dagen terug kregen de leden een brief dat de vergadering naar 27 november wordt verschoven. Men is bezig met het stadion is de reden”, vertelt Winter.

De leden van de CSB hebben deze zaak ook bij dc Maikel Winter van Coronie aangekaart. “Ik hoor dat hij ook bij dc Rozenblad verklaart heeft de zaak te willen overdragen. Maar dan wie is de persoon die steeds bepaalt dat de verkiezingen verschoven moeten worden.” Volgens Winter heeft zijn kandidaat-secretaris de kandidatenlijst gebracht voor Rozenblad en die heeft deze geaccepteerd. Vernomen wordt dat de verkiezingen mogelijk toch op zaterdag 30 oktober 2021 gehouden zullen worden.